مشاهده کلاس های ضبط شده با گوشی(تلفن همراه)

باسمه تعالی

 

برای مشاهده کلاس های ضبط شده توسط گوشی های آندروید برنامه ذیل را نصب نمایید.

لینک دانلود

سپس برنامه را بر روی گوشی اجرا کنید و از طریق آن وارد کلاس خود شوید.

 

نکته مهم:  به طور پیش فرض صدای کلاس ها در کمترین مقدار قرار دارد. در هنگام نمایش کلاس از گوشه پایین صفحه سمت راست مقدار صدا را افزایش دهید. معمولا شروع کلاس هم بدون گفتگو است، بنابراین از قسمت پایین صفحه فیلم ضبط شده کلاس را جلوتر ببرید تا مطمئن شوید صدای کلاس پخش می شود.