روزهای حضور مدیران محترم گروه های آموزشی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۵:۴۰ کد : ۳۶۲۰ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۱۳۲

باسمه تعالی

 

روزهای حضور مدیران محترم گروه های آموزشی تا پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی
 

دانشکده فنی و مهندسی:
آقای دکتر عسکری مدیر محترم گروه مهندسی کامپیوتر روز یک شنبه
خانم دکتر فضلی محترم گروه  مهندسی نفت روز چهارشنبه
آقای دکتر دهقان محترم گروه مهندسی عمران روز دوشنبه
آقای دکتر درخشان محترم گروه مهندسی برق روز دوشنبه
آقای دکتر حیدری مدیر محترم گروه مهندسی مکانیک روز دوشنبه
خانم دکتر خرم ن‍ژادیان مدیر محترم گروه مهندسی محیط زیست روز چهارشنبه
آقای دکتر جمالی مدیر محترم گروه مهندسی صنایع روز چهارشنبه

دانشکده علوم انسانی ، هنر و پرستاری :
آقای دکتر خانمحمدی مدیر محترم گروه حسابداری روز چهارشنبه
آقای دکتر حسینی دانا مدیر محترم گروه  علوم ارتباطات روز دوشنبه
خانم دکتر اولادیان مدیر محترم گروه مدیریت آموزشی روز یکشنبه
خانم دکتر افشاری مدیر محترم گروه  حقوق روز یکشنبه
خانم دکتر پور عندلیبی مدیر محترم گروه  زبان انگلیسی روز یکشنبه
خانم دکتر ضرابی مدیر محترم گروه  حقوق روز چهارشنبه
خانم دکتر نایبی مدیر محترم گروه  پرستاری روز دوشنبه
خانم دکتروکیلی مدیر محترم گروه معارف روز یکشنبه


نظر شما :