پرسش‌های متداول - سوالات متداول آزمون دانشجویان


آدرس سایت آزمون مجازی(امتحانات) چیست؟

همان سایتی که کلاس های مجازی را شرکت کرده اید وارد شوید و درس مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که استاد آزمون شما را طراحی کرده باشد یک لینک آزمون در پایین لینک main_class اضافه خواهد شد، که شما با کلیک بر روی آن وارد آزمون می شود. 

لینک فیلم آموزشی:

فیلم های راهنمای آزمون